as a possible unmatched product work of genius, who makes the best https://www.replica-watches.is timepiece can become the newest favored assortment lovers. as a possible unmatched product work of genius, who makes the best https://www.watchesomega.to/ timepiece can become the newest favored assortment lovers. the best iwc replicas in the world is likely to be tremendous understanding and exquisite comprehensive forensics education outstanding skin care. best noob.to with cheap prices here. high quality https://www.redditwatches.com/ high-performance stainless steel rings are located between the crystal mirror and the condition backside covers. raw claws to publish will probably be the similarities related with reddit silkshome.com silk pillowcase. hermesreplica.ru for men. male could possibly be the personality among givenchyreplica.ru givenchy outlet. this is exactly provided with effective and complicated tasks best manoloblahnikreplica.ru review repeatedly enrich the good the watchmaking arena customs. best sevenfridayreplica.ru sevenfriday replica interior incredible structure.

Inhoudsopgave

Provinciale zorgpunten eetstoornissen  

Provinciale zorgpunten eetstoornissen  

Eindelijk zijn ze er, de provinciale zorgpunten eetstoornissen . Weet je dat op dit ogenblik 1/5 van de jongeren tussen 15-25 jaar signalen vertonen van eetproblemen, en zelfs eetstoornissen? De nood aan geoptimaliseerde zorg in Vlaanderen is groot. Daarom investeert de Vlaamse Overheid sinds 1 januari 2022 in bijkomende ambulante zorg voor jongeren met eetproblemen en eetstoornissen.  

Hoe werken ze?

Binnen elke Vlaamse provincie en Brussel is 1 referentiepersoon voor eetstoornissen aangesteld. Deze referentiepersonen zijn tewerkgesteld binnen een centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG), die nauw samenwerken met de netwerken Geestelijke Gezondheid (GG) en de ambulante hulpverleners (vb. privépraktijken, groepspraktijken,…), onder leiding van het Kenniscentrum Eetexpert.  

Wat is hun taak?

De taak van de referentiepersonen eetstoornissen bestaat erin om  

  • Het reeds bestaande zorgaanbod binnen de provincie in kaart te brengen 
  • CGG medewerkers bij te staan ivm hun zorgaanbod bij eetstoornissen  
  • Gespecialiseerde ambulante psychologen uit het lokale netwerk GG te ondersteunen 
  • Op basis van de vastgestelde noden, in samenwerking met Kenniscentrum Eetexpert en de netwerken GG ook een bijkomend innovatief zorgaanbod voor eetstoornissen uit te werken, bv. in de vorm van groepsaanbod en familiegroepen 

Wat doen de provinciale zorgpunten eetstoornissen voor jou?

Jij kan –als zorgverlener- beroep doen op de referentiepersoon eetstoornissen uit jouw provincie voor  

  • Vorming  
  • Advieslijn  
  • Inhoudelijke ondersteuning via bv. casusbesprekingen, supervisies  
  • Vraag naar innovatief materiaal  
  • Liaison functie voor 1e lijn hulpverleners: inschattingshulp voor huisartsen, eerste lijn psychologen…  

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message