Voedingsproblemen en -stoornissen bij jonge kinderen

Gezien medische, diëtistische, mondmotorische, psychische en ontwikkelingsfactoren een rol kunnen spelen in het ontstaan of blijven bestaan van eetproblemen bij jonge kinderen, kan multidisciplinaire diagnostiek nodig zijn. Uiteraard moet de voeding aangepast zijn aan eventuele medische, motorische en gastro-intestinale oorzaken.

Bij afwezigheid van een organische oorzaak, vereisen niet alle vormen van selectief eten tussenkomst van een gespecialiseerde hulpverlener in eetproblemen. Volgens de Wolfson/Levine criteria (Levine et al., 2011) is ingrijpen nodig wanneer het selectief eten zich meer dan een maand voordoet en er belangrijke impact is op het groeipatroon of als het kind nutritionele tekorten heeft. Indien er geen medische complicaties zijn, maar het kind wel anticiperend kokhalzen of braken vertoont, dus nog voor het begint te eten of als de ouders het kind, i.c. de kleuter, disfunctioneel voeden, wordt er ook professionele hulp ingeroepen. Bij disfunctioneel aanbieden van voedsel denken we onder meer aan het kind ‘stalken’ met voedsel, dwang gebruiken, of afleiding aanbieden tijdens het voeden. Bijkomende criteria zijn sterke spanning aan tafel bij het kind en/of ouders, of het vermoeden van een psychiatrisch probleem bij het kind (bv. een autismespectrumstoornis) (Chatoor, 2009, Levy et al., 2009).

De eerste doelstelling van een behandeling is het verminderen van stress aan tafel bij het kind en ouders. De bedoeling is om eten en het samen tafelen weer aangenaam te maken. Hierbij mag geen dwang aanwezig zijn en wordt vertrokken van wat het kind lekker vindt. De tweede doelstelling gaat over hoe ouders hun kind kunnen leren zijn of haar voedselinname te reguleren op basis van honger en verzadiging. Indien er oraal-motorische slik- of spraakproblemen zijn, wordt logopedie ingeschakeld. Pas als laatste doelstelling, als de vorige stappen goed zijn doorlopen en de angst voor voeding weg is, wordt er gestart met het uitbreiden van de soorten voedingsmiddelen. Dit is een langzaam proces waarbij het kind zelf het tempo bepaalt.

Meer info

Vroegdetectie(signalen) van eet- en gewichtsproblemen bij jonge kinderen
Eetproblemen bij kinderen met ASS
Website van Dr. Chatoor, met heel wat informatie rond sensorische voedselaversie: doctorchatoor.com

Materialen

Infofiche eetproblemen en autisme – in de zorg

Tools voor zorgverleners bij eetproblemen en autisme.

Infofiche

– 444 KB

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Belangrijkste referenties arrow

Chatoor, I. (2009). Sensory food aversions in infants and toddlers. Journal of Zero to Three: National Center for Infants, Toddlers, and Families, 29, 44-9.

Levine, A., Bachar, L., Tsangen, Z., Mizrachi, A., Levy, A., Dalal, I., Kornfeld, L., Levy, Y., Zadik, Z., Turner, D., & Boaz, M. (2011). Screening criteria for diagnosis of infantile feeding disorders as a cause of poor feeding or food refusal. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 52(5), 563–568. https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e3181ff72d2

Levy, Y., Levy, A., Zangen, T., Kornfeld, L., Dalal, I., Samuel, E., Boaz, M., Ben David, N., Dunitz, M., & Levine, A. (2009). Diagnostic clues for identification of nonorganic vs organic causes of food refusal and poor feeding. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 48(3), 355–362. https://doi.org/10.1097/mpg.0b013e31818b1936.