Stappenplannen en zorgtrajecten

Aansluiting bij andere stappenplannen

Eetexpert ontwikkelde volgende stappenplannen gericht op eet- en gewichtsproblemen bij kinderen. Deze kunnen aanvullend gebruikt worden op dit stappenplan basiskennis kinderen.

 • Draaiboek voor het CLB (2018):
 • Zorg voor kinderen met eet- en gewichtsproblemen: draaiboek voor de diëtist en de arts; deze draaiboeken werden ontwikkeld in 2008 en kregen een beperkte update in 2020
 • Handvatten voor de arts rond beweging bij kinderen (o.a. anamnese, aanpak)
 • Zorg rond overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten: draaiboek voor de diëtist (2022) 
 • Draaiboek rond beweging bij kinderen met overgewicht (2015)
 • Heel wat handvatten rond de inschatting van overgewicht bij kinderen werden ook hier samengebracht (2020)

Verder is bruikbare informatie te vinden in volgende draaiboeken, hoewel deze niet specifiek gericht zijn op kinderen.

 • Draaiboek voor de brede eerste lijn die in contact komen met vragen rond eetgedrag, gewicht en uiterlijk (2021)
 • Materiaal uitgewerkt voor artsen rond detectie en somatische opvolging van eetstoornissen (2017)
 • Draaiboek voor ambulante gespecialiseerde diëtisten rond eetstoornissen (2020)
 • Herkenning en aanpak van eet- en gewichtsproblemen – draaiboek voor het CGG/de psycholoog (2017)

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen – Eerstelijn

Eerstelijnsdraaiboek voor de brede eerste lijn (zorg en welzijn).

Stappenplan

– 2.3 MB

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen – Huisarts

Hier vind je het stappenplan voor de huisarts rond eetstoornissen bij jongeren en volwassenen.

Stappenplan

– 1.6 MB

Stappenplan eetproblemen en gewichtsproblemen – CLB

Stappenplan rond preventie en vroegdetectie van eetstoornissen en gewichtsproblemen binnen het CLB.

Stappenplan

– 1.0 MB

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen – Psycholoog

Wat is er zo eigen aan het werken met personen met een eetstoornis?

Materialen en tools

– 1.8 MB

Stappenplan eetstoornissen – Diëtist

Ambulante gespecialiseerde zorg voor eetstoornissen voor de diëtist.

Stappenplan

– 3.2 MB

Stappenplan overgewicht kinderen – Diëtist

De diëtist kan als hulpverlener nauw betrokken zijn bij de behandeling van kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas.

Stappenplan

– 3.8 MB

Stappenplan overgewicht kinderen – Huisarts

Stappenplan overgewicht kinderen – huisarts

Stappenplan

– 1.0 MB

Stappenplan overgewicht volwassenen – Diëtist

Behandeling van volwassenen met overgewicht en obesitas voor de diëtist.

Stappenplan

Stappenplan risicoprofiel eetproblemen en gewichtsproblemen

Uitgebreide informatie rond factoren die een rol spelen in het ontstaan van eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Stappenplan overgewicht – Beweging – Kinderen

Kader voor interventies rond beweging bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas

Stappenplan

– 1.6 MB

Tekst beweging kinderen – huisarts en kinderarts

Beweging bij kinderen: handvatten voor de huis- en kinderarts

Tekst

– 298 KB

Zorgtrajecten

Eetstoornissen

Op 1 februari 2024 start een nieuw zorgtraject met zorgaanbod in de thuisomgeving van jongeren en jongvolwassenen met eetstoornissen.

Voortaan kunnen jongeren tot en met 23 jaar terecht bij een zorgteam dicht bij hun thuisomgeving: Zij kunnen rekenen op somatische opvolging door hun behandelend arts, tot 15 sessies voedingsadvies door een gespecialiseerde diëtist en tot 20 sessies psychosociale ondersteuning door een gespecialiseerde eerstelijnspsycholoog. Per provincie is er ook een gespecialiseerd eetstoornisteam dat deze ambulante zorgteams ondersteunt. Later in het voorjaar 2024 wordt ook nieuw zorgaanbod voorzien voor jongeren met meer complexe zorgnoden bij eetstoornissen.

Kortom, er is een gelaagd ambulant zorgaanbod voor eetstoornissen:

 • Voor beginnende eetproblemen kan een jongere terecht binnen de ELP-conventie (meer info)
 • Voor gediagnosticeerde eetstoornissen is er het nieuwe zorgaanbod van gespecialiseerde zorgteams dicht bij huis onder leiding van de behandelend arts (die het zorgtraject initieert)
 • Indien meer zorg nodig is, kunnen deze zorgteams ondersteund worden door gespecialiseerde MAST teams (multidisciplinaire ambulante supportteams vanuit de netwerken GGZ)
 • In het voorjaar 2024 wordt ook extra zorgaanbod voorzien voor jongeren met complexere zorgnoden

Al deze maatregelen hebben tot doel het zorgaanbod toegankelijker te maken, hulp vroegtijdig te kunnen starten, ernstige eetstoornissen te vermijden en de druk op de residentiële hulp te verminderen.

Meer info?

Overgewicht bij kinderen

Vanaf 1 december 2023 verandert er heel wat in de zorg voor kinderen en jongeren met obesitas: