Gevorderde skills

  • Gevorderde kennis en vaardigheden m.b.t. gedragsverandering, motivatiekaders en bijbehorende technieken;
  • Behandeling van complexe casuïstiek (medisch en sociaal);
  • Vaardigheden en kennis m.b.t. opvoeding en opvoedingsstijlen;
  • Vaardigheden m.b.t. communicatie met kinderen en adolescenten met leermoeilijkheden; of met kinderen en adolescenten uit kwetsbare gezinnen;
  • Kennis van voeding bij andere culturen;
  • Over voldoende vaardigheden en kennis beschikken om een bron van informatie en opleiding te zijn voor derden over obesitas bij kinderen.