Informatieoverdracht

Voor het verzekeren van de continuïteit en de kwaliteit van diëtistische zorg, is de overdracht van éénduidige informatie tussen de diëtist en andere zorgverleners en tussen de diëtist en de cliënt cruciaal, zowel mondeling als schriftelijk.

Bij de gegevensuitwisseling wordt rekening gehouden met de wettelijke kaders (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)) en het medisch beroepsgeheim. Dit impliceert o.a. dat specifieke toestemming van de cliënt voor het uitwisselen van informatie noodzakelijk is.

Inhoud rapportage

  • Persoonsgegevens cliënt
  • Verwijzing: verwijzende arts of andere verwijzer, verwijsreden
  • Resultaten van het diëtistisch onderzoek:
voedingsanamnesevoedingsanamnese, voedingsbehoefte (energiebehoefte, eiwitbehoefte, enz.), voedingsgewoonten, eetgedrag, aan voeding gerelateerde klachten
antropometrielengte, gewicht(sevolutie), BMI, middelomtrek, groeicurven
diëtistische anamnese
medische gegevensmedische diagnose, medische behandeling, prognose, relevante medicatie
biochemische gegevensLaboratoriumanalyses: bv. bloedwaarden
relevante onderzoekenGerelateerd aan voedingsklachten: bv gastroscopie
dagstructuur en activiteitenpatroonsporten en beweegpatroon, sport vs bewegingsdrang
psychosociale gegevensopleiding, werk/school, leefomgeving, samenlevingsvorm, hobby’s,…
motivatiehulpvraag, verwachtingen en motivatie van de cliënt
  • Diëtistische diagnose
  • Diëtistische behandeling: de behandeldoelen, persoonlijk behandelplan, gebruikte voorlichtingsmateriaal en de uitgevoerde diëtistische behandeling(en).
  • Evaluatiemomenten: data, relevante wijzigingen aan het behandelplan
  • Indien relevant: eventuele nood tot opvolging, terugvalpreventieplan en eventueel voedingsadvies