Monitoring en evaluatie

Evaluatie

Nadat een geïndividualiseerd behandelplan werd opgesteld en uitgevoerd, wordt na verloop van tijd de reactie op de behandeling en de gevolgde werkwijze geëvalueerd:

 • de diëtist verzamelt nieuwe en relevante gegevens
 • de diëtist evalueert deze gegevens samen met de cliënt en eventuele steunfiguren;
 • de diëtist bepaalt samen met de cliënt in hoeverre de gestelde behandeldoelen werden behaald;
 • de diëtist gaat na of de cliënt en eventuele steunfiguren de geleverde voorlichting ontvangen en begrepen hebben en welke mogelijke barrières er bestaan ten aanzien van het behandelplan.

Het behandelplan en de behandeling worden op basis van deze bevindingen waar mogelijk bijgesteld, voortgezet of afgesloten. De bevindingen worden besproken met het interdisciplinaire behandelteam en in het cliëntendossier gedocumenteerd.

De diëtist rapporteert volgende bevindingen:

 • wijzigingen in de perceptie, waarden en motivatie van de cliënt ten aanzien van de behandeling;
 • eventuele wijzigingen in het behandelplan;
 • eventuele doorverwijzing naar andere zorgverleners of residentiële zorg;
 • stopzetting van de behandeling;

Herstel

Over de vraag wanneer mensen met een eetstoornis hersteld zijn, is nog geen consensus. Het is duidelijk dat enkel herstel van eetgedrag en gewicht onvoldoende is voor een duurzaam herstel en vaak tot terugval leidt. Voor duurzaam herstel is het belangrijk om de onderliggende risicofactoren, die aan het ontstaan van de eetstoornis hebben bijgedragen, te behandelen. In recente onderzoeken worden volgende criteria voor herstel naar voren geschoven [15]:

 • Verbetering van het eetgedrag en het gewicht;
 • Verbetering van de lichamelijke gevolgen van de eetstoornis;
 • Het ontwikkelen van een positieve lichaamsbeleving;
 • Het krijgen van meer zelfvertrouwen en eigenwaarde;
 • Het kunnen herkennen en uiten van lichamelijke gevoelens en psychische emoties;
 • Het ontwikkelen van voldoende sociale vaardigheden om maatschappelijk te functioneren.