Inleiding

Klinische vragen

Het uitgangspunt van het draaiboek is een antwoord bieden op de klinische vragen waarmee de diëtist dagdagelijks geconfronteerd wordt. Deze klinische vragen sluiten aan bij de doelstelling van het draaiboek.

Praktijkgericht stappenplan

  • Welke expertkennis en competenties heeft een diëtist nodig die werkzaam is in de gespecialiseerde ambulante zorg voor kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas?

Opbouw vanuit het consultatiemodel voor diëtisten

Faciliteren van interdisciplinaire samenwerking

  • Wat is de rol van de diëtist binnen het interdisciplinaire team dat instaat voor de gespecialiseerde ambulante zorg van kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas?
  • Welke andere disciplines moeten worden betrokken bij de behandeling van het gewichtsprobleem en welke rol hebben ze?
  • Wanneer en naar wie moet de diëtist die werkzaam is in de ambulante zorg voor kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas doorverwijzen?
  • Hoe verloopt de samenwerking met de residentiële setting wanneer een doorverwijzing vanuit de ambulante setting aan de orde is of wanneer een cliënt na opname verder ambulant behandeld wordt?