Inleiding

Werkwijze en opbouw

Doel en opbouw

Dit digitale draaiboek heeft tot doel diëtisten uit de ambulante setting te ondersteunen bij de behandeling van kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas (1-18 jaar). Het draaiboek vormt een evidence-based praktijkgericht stappenplan, opgebouwd vanuit het consultatiemodel voor diëtisten (zie methodisch handelen en ICF-diëtetiek), dat naadloos aansluit op bestaande draaiboeken voor artsen, CLBeerstelijnsprofessionals, en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), zodat een interdisciplinaire samenwerking gefaciliteerd wordt.

Evidence-based

De algemene werkwijze van Eetexpert voor wetenschappelijke onderbouw wordt gehanteerd. Het draaiboek wordt opgesteld volgens de principes van evidence-based diëtetiek, waarin wetenschappelijke literatuur gecombineerd wordt met expertkennis en de specifieke eigenheden van de doelgroep om tot eensluidende aanbevelingen en adviezen te komen [1]. De certificatiecriteria van het Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) worden hierbij als leidraad gebruikt.

Meer informatie rond de vertaalslag van de geraadpleegde literatuur naar dit draaiboek? Mail naar nena.vanhemelryck@eetexpert.be

Methodisch handelen en ICF-diëtetiek

Bij de diëtistische zorgverlening wordt het gebruik van een gestandaardiseerd zorgproces aanbevolen. In Vlaanderen (en Nederland) wordt hiertoe gebruik gemaakt van ‘Methodisch handelen’. Methodisch handelen betekent dat de diëtist doelgericht, bewust, systematisch en procesmatig werkt [2]. De opeenvolgende stappen van het methodisch handelen zijn ‘aanmelding’, ‘diëtistisch onderzoek’, ‘diëtistische diagnose’ (zie verder), ‘behandelplan en behandeling’, ‘evaluatie’ en ‘afsluiting’. Binnen het draaiboek zal waar mogelijk dit stappenplan geïntegreerd worden.

Vanuit de Europese (EFAD) en ook Vlaamse Beroepsvereniging (VBVD) van diëtisten wordt naast de implementatie van deze gestandaardiseerde methode ook geopteerd voor gestandaardiseerd taalgebruik onder de vorm van ICF-diëtetiek [3]. Termen uit de ICF-diëtetiek kunnen gebruikt worden voor het vastleggen van:

 • de hulpvraag van de cliënt (diëtistisch onderzoek);
 • bevindingen van de diëtist (antropometrie, klachten, voedingsanamnese) (diëtistisch onderzoek);
 • de diëtistische diagnose;
 • de behandeldoelen (behandelplan en behandeling);
 • de resultaten van de behandeling (afsluiting).

Waar mogelijk worden deze termen geïntegreerd in het draaiboek. 

Populatie

Het draaiboek beoogt de diëtistische behandeling van volgende doelgroep:

 • kinderen en adolescenten tussen 1 en 18 jaar;  
 • met overgewicht en obesitas;
 • in de Vlaamse zorgsetting.

Farmacotherapeutische of chirurgische interventies bij kinderen met obesitas behoren niet tot de scope van dit draaiboek.

Uitbreidingsmateriaal en ondersteunend materiaal:

 • Voor de diëtistische behandeling van kinderen en adolescenten met eetstoornissen, verwijzen we graag naar het diëtistendraaiboek voor eetstoornissen.
 • Algemene basisprincipes rond eet- en gewichtsproblemen bij kinderen en adolescenten worden besproken in het basisdraaiboek voor kinderen.
 • Voor de leeftijdsgroep van 0 tot 1 jaar verwijzen we graag naar de voedingsadviezen op de website van Kind en Gezin.