Als kinesitherapeut ben je overtuigd van het belang van beweging, zowel in de motorische ontwikkeling, in de preventie van gezondheidsproblemen, als in de aanpak van overgewicht. Ook bij eetstoornissen kan beweging ingezet worden in de behandeling, binnen bepaalde grenzen, en kan je een rol spelen in het omgaan met dwangmatig bewegen. We hebben ondersteuningsmateriaal rond deze verschillende aspecten. 

Basiskennis eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen

Alle basiskennis over eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen kan je vinden in het stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen. Er is ook een stappenplan basiskennis specifiek bij kinderen.

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Preventie van eetproblemen

Als verpleegkundige g kan je bijdragen aan de preventie van eetproblemen en gewichtsproblemen. Dit kan door een aantal basisprincipes te hanteren binnen je werk.  Zo kan je versterkend werken rond beschermende factoren. Ook kan je stigmatisering tegengaan door de focus te leggen op een gezonde leefstijl, niet op gewicht en uiterlijk. Het stappenplan preventie van eetproblemen en gewichtsproblemen en onze materialen rond communicatie kunnen je hierbij helpen.  

De tekst beweging bij kinderen met overgewicht en obesitas bevat heel wat nuttige informatie rond hoeveel en waarom bewegen bij kinderen, en is ook bruikbaar in de communicatie met kinderen en hun context, en in de samenwerking met andere hulpverleners (bv. artsen). 

Signalen herkennen 

In je werk kan je ook te maken krijgen met cliënten die (beginnende) eet- en gewichtsproblemen vertonen, zonder dat ze hierrond een hulpvraag hebben. Goede kennis van de signalen en risicofactoren helpen je deze detecteren. Verder wil je misschien in het algemeen meer weten over de oorzaken en gevolgen van overgewicht en eetstoornissen, en over de behandelprincipes. Hierrond vind je informatie in onze stappenplannen met basiskennis: Basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen en Basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen volwassenen. Ook in het stappenplan eetproblemen en eetstoornissen voor eerstelijn, en in onze e-learnings (bv. rond eetstoornissen, overgewicht, motiveren) vind je praktische informatie

Behandeling  

Gewichtsproblemen

Beweging wordt ingezet om (fysieke en mentale) gezondheidswinst te boeken. Het stappenplan beweging bij overgewicht en obesitas kinderen biedt handvatten voor interventies rond beweging bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas, gericht op een actievere levensstijl en gewichtsherstel bij deze kinderen. Handvatten rond beweging bij volwassenen met obesitas vind je in dit vormingsverslag. 

Eetstoornissen

Bij eetstoornissen kan er een fragiele grens zijn tussen gezond en ongezond bewegen. Bewegingsadviezen voor personen met eetproblemen en eetstoornissen vind je in dit vormingsverslag. 

In de communicatie met personen met eetstoornissen of overgewicht is het van belang erg doordacht te communiceren. Motiverende gespreksprincipes zijn hiervoor bijzonder bruikbaar, en er is ook een infofiche rond niet-stigmatiserende communicatie

Samenwerking 

In de zorg voor personen met eetproblemen en gewichtsproblemen werk je sowieso samen met andere zorgverleners (huisarts, diëtist, psycholoog, psychiater, kinesitherapeut…) en met de context van de cliënt. Wie er betrokken wordt is afhankelijk van de setting waar je werkt. 

Doorverwijzing

Raadpleeg de verwijstool voor verwijsadressen van gespecialiseerde zorgverleners in je regio

Datum laatste aanpassing: 12 september 2023