Filmpje – Medische urgenties bij eetstoornissen (MEED criteria) voor de huisarts

mrt 2024 - Filmpje – Medische urgenties bij eetstoornissen (MEED criteria) voor de huisarts Gerelateerde materialen

Filmpje – Minimaal gezond gewicht en optimaal gewicht voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje – Minimaal gezond gewicht en optimaal gewicht voor de huisarts

Filmpje – Lichamelijke gevolgen van eetbuien voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje – Lichamelijke gevolgen van eetbuien voor de huisarts

Filmpje – Lichamelijke gevolgen van anorexia voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje – Lichamelijke gevolgen van anorexia voor de huisarts

Filmpje – Detectie van eetstoornissen voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje – Detectie van eetstoornissen voor de huisarts

Filmpje – Welke eetstoornissen bestaan er?

feb 2024 - Filmpje – Welke eetstoornissen bestaan er?

Filmpje – Wat is een eetstoornis?

feb 2024 - Filmpje – Wat is een eetstoornis?

Filmpje – Multidisciplinair samenwerken bij eetstoornissen voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje – Multidisciplinair samenwerken bij eetstoornissen voor de huisarts

Filmpje – Refeeding syndrome voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje – Refeeding syndrome voor de huisarts

Filmpje – Relatie opbouwen en motivatie bij een eetstoornis voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje – Relatie opbouwen en motivatie bij een eetstoornis voor de huisarts

Video – Anamnese bij een eetstoornis voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje – Anamnese bij een eetstoornis voor de huisarts

Filmpje – Klinisch onderzoek bij een eetstoornis voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje – Klinisch onderzoek bij een eetstoornis voor de huisarts

Filmpje – Technische onderzoeken bij een eetstoornis voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje: Technische onderzoeken bij een eetstoornis voor de huisarts

Filmpje – Gevolgen van beginnend gewichtsherstel voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje – Gevolgen van beginnend gewichtsherstel voor de huisarts

Filmpje – Behandelplan bij purgeergedrag voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje – Behandelplan bij purgeergedrag voor de huisarts

Filmpje – Hypokaliëmie bij eetstoornissen voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje: Hypokaliëmie bij eetstoornissen voor de huisarts

Filmpje – Botdensitometrie bij eetstoornissen voor de huisarts

feb 2024 - Botdensitometrie bij eetstoornissen voor de huisarts

Filmpje – Differentieeldiagnostiek bij eetstoornissen voor de huisarts

feb 2024 - Differentieeldiagnostiek bij eetstoornissen voor de huisarts

Filmpje – Supplementen en medicatie bij eetstoornissen voor de huisarts

feb 2024 - Filmpje – Supplementen en medicatie bij eetstoornissen voor de huisarts

Filmpje – Behandelingstraject eetstoornissen bij de huisarts

feb 2024 - Filmpje – Behandelingstraject eetstoornissen bij de huisarts

Filmpje – Wat betekent de conventie eetstoornissen voor de huisarts?

feb 2024 - Wat betekent de conventie eetstoornissen voor de huisarts? Bekijk hier het filmpje ‘Wat betekent de conventie eetstoornissen voor de huisarts?’

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – inleiding en basisconcepten

jan 2024 - Inleiding en basisconcepten Binnen dit onderdeel van het stappenplan zal stilgestaan worden bij de typologie van eetstoornissen volgens de DSM, somatische en psychologische gevolgen van eetstoornissen, risico- en beschermende factoren alsook bij de prevalentie van eetstoornissen.

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Risicobeoordeling

jan 2024 - Bijlage 7: Risicobeoordeling voor de beoordeling van dreigend levensgevaar Noot. 1Patiënten die afvallen bij een hogere BMI moeten worden beoordeeld op andere tekenen van medische instabiliteit en strategieën voor gewichtsverlies om het risico te bepalen; 2 m%BMI is ook bekend als gewicht-voor-lengte percentage. 3Merk op dat dit geen gezond gewicht is, maar eerder een gewicht […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Minimaal gezond gewicht en optimaal gewicht

jan 2024 - Bijlage 6: Minimaal gezond gewicht en optimaal gewicht Hieronder volgt een mogelijke uitwerking van de gewichtsdoelen, gebaseerd op Norris et al. [74] en een panel van experten uit de (Vlaamse) praktijk. Neem in acht dat er verschillende onderbouwde methoden bestaan, en dat er dus niet één methode is die alles overstijgt [74] . Een overzicht […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Illustraties en educatief materiaal

jan 2024 - Bijlage 5: Illustraties en educatief materiaal Illustratie zelfbeeld Situering: ter ondersteuning van gesprekjes rond de impact van de eetstoornis op de wijze waarop iemand met een eetstoornis naar zichzelf kijkt Patroon van een poppetje Situering: Patroon van een poppetje dat als basis kan dienen om met restjes witte stof een blanco popje te maken en […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Dagschema

jan 2024 - Bijlage 4: Voorbeeld van een dagschema voor een patiënt met een eetstoornis op een algemene dienst pediatrie

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – fiche eetcompetenties

jan 2024 - Bijlage 3: Fiche eetcompetenties De onderstaande fiches zijn deze voor hulpvereners. Maar we hebben ook fiches ontwikkeld voor mensen uit de algemene bevolking en voor ouders.

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Aandachtspunten ’terug naar huis’

jan 2024 - Bijlage 2: Terug naar huis: Aandachtspunten in functie van verder herstel eetstoornis Aandachtspunt 1: Een vaste structuur en invulling van de dag met momenten van activiteit versus rust als leidraad Aandachtspunt 2: Toewerken naar een normaal eetpatroon en normaal eetgedrag DOEL: Aandachtspunt 3: De moeilijkheden en succesjes rond eten goed blijven monitoren DOEL: Het doel […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Onthaalbrochure

jan 2024 - Bijlage 1 – Voorbeeld onthaalbrochure Inleiding Welkom op onze dienst. In deze onthaalbrochure vinden jullie een beknopte weergave van de meest belangrijke informatie omtrent de behandelingsvisie, het begeleidingsplan en de gehanteerde structuur. We wensen jullie alle moed toe en trachten jullie als team zo goed mogelijk te ondersteunen doorheen het behandelingstraject. Behandelingsvisie Onze behandelingsvisie vertrekt […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal

jan 2024 - Bijlagen en educatief materiaal Hier kan je extra materiaal terugvinden om tijdens je begeleidingen te gebruiken, of als inspiratiebron.

Stappenplan eetstoornissen – Pediatrie

jan 2024 - Gerelateerde materialen

Guide pratique pour les groupes (PPL)

okt 2023 - Gerelateerde materialen

Train-de-trainer oudertraining

okt 2023 - Bijhorende vorming Deze verdiepende workshop biedt informatie en tools voor ambulante therapeuten. Doel is om een wetenschappelijk onderbouwd groepsaanbod voor ouders van een kind met een eetstoornis op te zetten. 

Infofiche eetstoornissen voor crisismedewerkers

okt 2023 - Gerelateerde materialen

Stappenplan overgewicht kinderen – Diëtist

sep 2023 - Dit stappenplan geeft de diëtist handvaten omtrent overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

sep 2023 - Handleiding Met dit stappenplan willen we jou als hulpverlener wegwijs maken in heel wat basisinformatie rond kinderen. De focus ligt op kinderen tot 12 jaar, maar heel wat informatie is ook van toepassing op adolescenten. Stappenplannen per discipline bouwen verder op en verwijzen naar deze basiskennis. Het stappenplan bevat ook links naar nuttige documenten en […]

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

sep 2023 - Basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen Handleiding Eetexpert bundelde verschillende basiselementen in de preventie en aanpak van eet- en gewichtsproblemen in twee stappenplannen met basiskennis, een algemeen, en één toegespitst op kinderen. Dit stappenplan brengt de algemene elementen samen. Draaiboeken per discipline bouwen verder op en verwijzen naar deze basiskennis. Het stappenplan bevat ook links naar nuttige […]

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen – Psycholoog

sep 2023 - Dit stappenplan is gericht op de psycholoog, en biedt handvaten bij de onderkenning, verklaring en behandeling van mensen met een eetstoornis.

Stappenplan eetstoornissen – Diëtist

aug 2023 - Stappenplan eetstoornissen voor de diëtist Doel Dit stappenplan heeft tot doel diëtisten uit de ambulante gespecialiseerde zorg voor eetstoornissen te ondersteunen bij de behandeling van kinderen, adolescenten (>12j) en volwassenen met Anorexia Nervosa (AN), Boulimia Nervosa (BN), Eetbuistoornis (BED, als afkorting van het Engelstalige Binge Eating Disorder). Het stappenplan is gebaseerd op het verloop van […]

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen – Eerstelijn

aug 2023 - We richten ons met dit eerstelijnsdraaiboek tot de brede eerste lijn (zorg en welzijn) die in contact komen met zorgvragers met vragen rond eetgedrag, gewicht en uiterlijk. We denken daarbij aan huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, bewegingscoaches, kinésitherapeuten, diëtisten en bachelors of masters werkzaam binnen CAW, JAC, CLB,… . Met ons draaiboek willen we hulpverleners in de […]

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen – Huisarts

aug 2023 - Aanbevolen werkwijze Het materiaal is gelaagd. Er is een flowchart (10-18j en 18+) met praktijkleidraad, die de arts bij de hand kan houden. Per onderdeel van de flowchart wordt extra (digitaal) materiaal (= het Stappenplan) voorzien, met links naar wetenschappelijke onderbouw en downloadbare formulieren om detectie en opvolging te ondersteunen. De vroegere samenvattingsfiche rond de medische […]

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – overzicht

aug 2023 - Gerelateerde materialen

Flowchart overgewicht behandeling – huisarts

aug 2023 - Gerelateerde materialen