Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Risicobeoordeling

jan 2024 - Bijlage 7: Risicobeoordeling voor de beoordeling van dreigend levensgevaar Noot. 1Patiënten die afvallen bij een hogere BMI moeten worden beoordeeld op andere tekenen van medische instabiliteit en strategieën voor gewichtsverlies om het risico te bepalen; 2 m%BMI is ook bekend als gewicht-voor-lengte percentage. 3Merk op dat dit geen gezond gewicht is, maar eerder een gewicht […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Minimaal gezond gewicht en optimaal gewicht

jan 2024 - Bijlage 6: Minimaal gezond gewicht en optimaal gewicht Hieronder volgt een mogelijke uitwerking van de gewichtsdoelen, gebaseerd op Norris et al. [74] en een panel van experten uit de (Vlaamse) praktijk. Neem in acht dat er verschillende onderbouwde methoden bestaan, en dat er dus niet één methode is die alles overstijgt [74] . Een overzicht […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Illustraties en educatief materiaal

jan 2024 - Bijlage 5: Illustraties en educatief materiaal Illustratie zelfbeeld Situering: ter ondersteuning van gesprekjes rond de impact van de eetstoornis op de wijze waarop iemand met een eetstoornis naar zichzelf kijkt Patroon van een poppetje Situering: Patroon van een poppetje dat als basis kan dienen om met restjes witte stof een blanco popje te maken en […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Dagschema

jan 2024 - Bijlage 4: Voorbeeld van een dagschema voor een patiënt met een eetstoornis op een algemene dienst pediatrie

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – fiche eetcompetenties

jan 2024 - Bijlage 3: Fiche eetcompetenties De onderstaande fiches zijn deze voor hulpvereners. Maar we hebben ook fiches ontwikkeld voor mensen uit de algemene bevolking en voor ouders.

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Aandachtspunten ’terug naar huis’

jan 2024 - Bijlage 2: Terug naar huis: Aandachtspunten in functie van verder herstel eetstoornis Aandachtspunt 1: Een vaste structuur en invulling van de dag met momenten van activiteit versus rust als leidraad Aandachtspunt 2: Toewerken naar een normaal eetpatroon en normaal eetgedrag DOEL: Aandachtspunt 3: De moeilijkheden en succesjes rond eten goed blijven monitoren DOEL: Het doel […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Onthaalbrochure

jan 2024 - Bijlage 1 – Voorbeeld onthaalbrochure Inleiding Welkom op onze dienst. In deze onthaalbrochure vinden jullie een beknopte weergave van de meest belangrijke informatie omtrent de behandelingsvisie, het begeleidingsplan en de gehanteerde structuur. We wensen jullie alle moed toe en trachten jullie als team zo goed mogelijk te ondersteunen doorheen het behandelingstraject. Behandelingsvisie Onze behandelingsvisie vertrekt […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal

jan 2024 - Bijlagen en educatief materiaal Hier kan je extra materiaal terugvinden om tijdens je begeleidingen te gebruiken, of als inspiratiebron.

Stappenplan eetstoornissen – Pediatrie

jan 2024 - Gerelateerde materialen

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

sep 2023 - Handleiding Met dit stappenplan willen we jou als hulpverlener wegwijs maken in heel wat basisinformatie rond kinderen. De focus ligt op kinderen tot 12 jaar, maar heel wat informatie is ook van toepassing op adolescenten. Stappenplannen per discipline bouwen verder op en verwijzen naar deze basiskennis. Het stappenplan bevat ook links naar nuttige documenten en […]

Stappenplan risicoprofiel eetproblemen en gewichtsproblemen

sep 2023 - Handleiding Deze tekst kan de praktijk op verschillende manieren ondersteunen in gericht maatwerk. Aangezien de factoren die een rol spelen in het ontstaan van een eet- of gewichtsprobleem, vaak ook een rol spelen in de ernst of het voortbestaan, is ze informatief voor zowel preventiewerkers als behandelaars. Preventiewerkers kunnen ze als leidraad gebruiken om factoren […]

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

sep 2023 - Basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen Handleiding Eetexpert bundelde verschillende basiselementen in de preventie en aanpak van eet- en gewichtsproblemen in twee stappenplannen met basiskennis, een algemeen, en één toegespitst op kinderen. Dit stappenplan brengt de algemene elementen samen. Draaiboeken per discipline bouwen verder op en verwijzen naar deze basiskennis. Het stappenplan bevat ook links naar nuttige […]

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen – Eerstelijn

aug 2023 - We richten ons met dit eerstelijnsdraaiboek tot de brede eerste lijn (zorg en welzijn) die in contact komen met zorgvragers met vragen rond eetgedrag, gewicht en uiterlijk. We denken daarbij aan huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, bewegingscoaches, kinésitherapeuten, diëtisten en bachelors of masters werkzaam binnen CAW, JAC, CLB,… . Met ons draaiboek willen we hulpverleners in de […]

Stappenplan overgewicht volwassenen – Huisarts

aug 2023 - Aanbevolen werkwijze Materialen Belangrijk om weten Dit stappenplan werd uitgewerkt in 2013. In 2022 werd een nieuwe flowchart uitgewerkt van het zorgtraject.

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen – Huisarts

aug 2023 - Aanbevolen werkwijze Het materiaal is gelaagd. Er is een flowchart (10-18j en 18+) met praktijkleidraad, die de arts bij de hand kan houden. Per onderdeel van de flowchart wordt extra (digitaal) materiaal (= het Stappenplan) voorzien, met links naar wetenschappelijke onderbouw en downloadbare formulieren om detectie en opvolging te ondersteunen. De vroegere samenvattingsfiche rond de medische […]

Infofiche eetproblemen en autisme – in de zorg

aug 2023 - Gerelateerde materialen