Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen - Huisarts

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen - Huisarts

aug 2023 - Aanbevolen werkwijze Het materiaal is gelaagd. Er is een fiche met (a) een flowchart en (b) een risicotaxatie, die de arts bij de hand kan houden. Per onderdeel van de fiche wordt extra (digitaal) materiaal voorzien, met wetenschappelijke onderbouw en downloadbare formulieren om detectie en opvolging te ondersteunen. Belangrijk om weten Dit ondersteuningsmateriaal werd ontwikkeld […]

Stappenplan overgewicht volwassenen - Huisarts

Stappenplan overgewicht volwassenen - Huisarts

aug 2023 - Aanbevolen werkwijze Belangrijk om weten

Stappenplan overgewicht kinderen - Diëtist

Stappenplan overgewicht kinderen - Diëtist

sep 2023 - Dit stappenplan geeft de diëtist handvaten omtrent overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten

Stappenplan eetproblemen en gewichtsproblemen - CLB

Stappenplan eetproblemen en gewichtsproblemen - CLB

sep 2023 - Stappenplan eetproblemen en gewichtsproblemen voor het CLB De Standaard Gewicht en de Aanbeveling Vroegdetectie en preventie van voedings- en eetproblemen bij kinderen en jongeren is een herwerking van de bestaande stappenplannen van Eetexpert vzw en de Standaard Gewicht (VWVJ, 2009). De revisie kwam tot stand in een samenwerking tussen beide organisaties op basis van nieuwe […]

Stappenplan overgewicht volwassenen - Diëtist

Stappenplan overgewicht volwassenen - Diëtist

sep 2023 - Stappenplan overgewicht en obesitas bij volwassenen voor de diëtist Dit stappenplan heeft tot doel diëtisten te ondersteunen bij de behandeling van volwassenen met overgewicht en obesitas. Het voorziet een praktijkgericht stappenplan dat je op je computer, tablet of smartphone kan raadplegen, met daarnaast ondersteunende tools die je kan gebruiken tijdens de consultatie. De diëtist kan […]

Stappenplan risicoprofiel eetproblemen en gewichtsproblemen

Stappenplan risicoprofiel eetproblemen en gewichtsproblemen

sep 2023 - Handleiding Deze tekst kan de praktijk op verschillende manieren ondersteunen in gericht maatwerk. Aangezien de factoren die een rol spelen in het ontstaan van een eet- of gewichtsprobleem, vaak ook een rol spelen in de ernst of het voortbestaan, is ze informatief voor zowel preventiewerkers als behandelaars. Preventiewerkers kunnen ze als leidraad gebruiken om factoren […]

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

sep 2023 - Basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen Handleiding Eetexpert bundelde verschillende basiselementen in de preventie en aanpak van eet- en gewichtsproblemen in twee stappenplannen met basiskennis, een algemeen, en één toegespitst op kinderen. Dit stappenplan brengt de algemene elementen samen. Draaiboeken per discipline bouwen verder op en verwijzen naar deze basiskennis. Het stappenplan bevat ook links naar nuttige […]

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

sep 2023 - Handleiding Met dit stappenplan willen we jou als hulpverlener wegwijs maken in heel wat basisinformatie rond kinderen. De focus ligt op kinderen tot 12 jaar, maar heel wat informatie is ook van toepassing op adolescenten. Stappenplannen per discipline bouwen verder op en verwijzen naar deze basiskennis. Het stappenplan bevat ook links naar nuttige documenten en […]

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen - Psycholoog

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen - Psycholoog

sep 2023 - Dit stappenplan is gericht op de psycholoog, en biedt handvaten bij de onderkenning, verklaring en behandeling van mensen met een eetstoornis.

Stappenplan eetstoornissen - Diëtist

Stappenplan eetstoornissen - Diëtist

aug 2023 - Stappenplan eetstoornissen voor de diëtist Doel Dit stappenplan heeft tot doel diëtisten uit de ambulante gespecialiseerde zorg voor eetstoornissen te ondersteunen bij de behandeling van adolescenten (>12j) en volwassenen met Anorexia Nervosa (AN), Boulimia Nervosa (BN) of Eetbuistoornis (BED, als afkorting van het Engelstalige Binge Eating Disorder). Het draaiboek voorziet een praktijkgericht stappenplan, gebaseerd op […]

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen - Eerstelijn

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen - Eerstelijn

aug 2023 - We richten ons met dit eerstelijnsdraaiboek tot de brede eerste lijn (zorg en welzijn) die in contact komen met zorgvragers met vragen rond eetgedrag, gewicht en uiterlijk. We denken daarbij aan huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, bewegingscoaches, kinésitherapeuten, diëtisten en bachelors of masters werkzaam binnen CAW, JAC, CLB,… . Met ons draaiboek willen we hulpverleners in de […]

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen ELP

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen ELP

sep 2023 - Gerelateerde materialen

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen G-ELP

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen G-ELP

aug 2023 - Gerelateerde materialen