Als psycholoog of orthopedagoog kom je vroeg of laat rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking met eetproblemen en gewichtsproblemen. Niet elke bezorgdheid rond eten of gewicht wijst op een groot probleem. Bezorgdheden kunnen bij de ene cliënt betekenen dat er vragen zijn rond bepaalde groeithema’s, terwijl dezelfde vragen bij een andere cliënt kunnen wijzen op een eetstoornis. Als psycholoog of orthopedagoog heb je een belangrijke rol in de diagnostiek en behandeling van cliënten met een eetstoornis of gewichtsprobleem. Bovendien speel je ook een rol in preventie, vroegdetectie en vroeginterventie.  

Basiskennis eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen

Alle basiskennis over eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen kan je vinden in het stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen. Er is ook een stappenplan basiskennis specifiek bij kinderen.

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Preventie 

Als psycholoog of orthopedagoog kan je bijdragen aan de preventie van eetproblemen en gewichtsproblemen. Dit kan door een aantal basisprincipes te hanteren binnen je werk.  Zo kan je versterkend werken rond beschermende factoren. Ook kan je stigmatisering tegengaan door de focus te leggen op een gezonde leefstijl, niet op gewicht en uiterlijk. Het stappenplan preventie van eetproblemen en gewichtsproblemen en onze materialen rond communicatie kunnen je hierbij helpen.  

Vroegdetectie en vroeginterventie

Signalen herkennen

Vanaf het eerste contact kan je groeithema’s bij je cliënt en de context bevragen en versterken. Voor vroegdetectie is het belangrijk om kennis en aandacht te hebben voor signalen die kunnen wijzen op eetproblemen en gewichtsproblemen. Daarnaast kan een goede anamnese en ernstinschatting je informatie geven over welk niveau van zorg de cliënt nodig heeft. In het stappenplan eetproblemen en eetstoornissen voor eerstelijn vind je hier praktijkgerichte informatie rond terug  

Beginnende eetproblemen 

Vroeginterventie vraagt ruimte creëren voor je cliënt (en zijn/haar context) om te groeien, met waar nodig een ondersteunend zetje van jou als psycholoog of orthopedagoog. Bij vroeginterventie focus je op het versterken van beschermende factoren zoals o.a. een gezonde leefstijl, en de cliënt ondersteunen om risicofactoren te leren opvangen op een manier die bij hem/haar past. De fiche eerstelijnsaanpak INNOVATE en het stappenplan voor de eerstelijnspsycholoog (ELP) helpen je op weg. Het boek Groeiwijzer en bijhorende fiche helpt groeivragen rond eten en gewicht van ouders beantwoorden.   

Gespecialiseerde zorg 

Binnen gespecialiseerde zorg is kennis op vlak van diagnostiek, en behandeling van belang. Hierbij gaat het om interventies die enerzijds gericht zijn op symptoomniveau, en anderzijds op interventies die gericht zijn op factoren die het probleem in stand houden. Verdiepende informatie kan je vinden in de verschillende stappenplannen eetproblemen en eetstoornissen voor de psycholoog en gespecialiseerde eerstelijnspsycholoog (G-ELP).

.

Terugvalpreventie 

Bij terugvalpreventie ondersteun je de cliënt om het herstel vast te houden. Je kadert periodes van herval en terugval. En je helpt je cliënt zoeken naar manieren om hiermee om te gaan.  

Samenwerking 

In de zorg voor personen met eetproblemen en gewichtsproblemen werk je ook samen met andere zorgverleners (diëtist, huisarts, psychiater, …) en met de context van de cliënt.  Raadpleeg de verwijstool voor verwijsadressen van gespecialiseerde zorgverleners in je regio.

Datum laatste aanpassing: 12 september 2023