Filmpje – Wat betekent de conventie eetstoornissen voor de huisarts?

feb 2024 - Wat betekent de conventie eetstoornissen voor de huisarts? Bekijk hier het filmpje ‘Wat betekent de conventie eetstoornissen voor de huisarts?’

Stappenplan sociale media -eerstelijnszorgverleners

feb 2024 - Gerelateerde materialen

Folder – sociale media tips voor jongeren

feb 2024 - Gerelateerde materialen

Groeicurve – 0-5 jaar – BMI – jongens

jan 2024 - Gerelateerde materialen

Groeicurve – 0-5 jaar – BMI – meisjes

jan 2024 - Gerelateerde materialen

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – inleiding en basisconcepten

jan 2024 - Inleiding en basisconcepten Binnen dit onderdeel van het stappenplan zal stilgestaan worden bij de typologie van eetstoornissen volgens de DSM, somatische en psychologische gevolgen van eetstoornissen, risico- en beschermende factoren alsook bij de prevalentie van eetstoornissen.

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Risicobeoordeling

jan 2024 - Bijlage 7: Risicobeoordeling voor de beoordeling van dreigend levensgevaar Noot. 1Patiënten die afvallen bij een hogere BMI moeten worden beoordeeld op andere tekenen van medische instabiliteit en strategieën voor gewichtsverlies om het risico te bepalen; 2 m%BMI is ook bekend als gewicht-voor-lengte percentage. 3Merk op dat dit geen gezond gewicht is, maar eerder een gewicht […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Minimaal gezond gewicht en optimaal gewicht

jan 2024 - Bijlage 6: Minimaal gezond gewicht en optimaal gewicht Hieronder volgt een mogelijke uitwerking van de gewichtsdoelen, gebaseerd op Norris et al. [74] en een panel van experten uit de (Vlaamse) praktijk. Neem in acht dat er verschillende onderbouwde methoden bestaan, en dat er dus niet één methode is die alles overstijgt [74] . Een overzicht […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Illustraties en educatief materiaal

jan 2024 - Bijlage 5: Illustraties en educatief materiaal Illustratie zelfbeeld Situering: ter ondersteuning van gesprekjes rond de impact van de eetstoornis op de wijze waarop iemand met een eetstoornis naar zichzelf kijkt Patroon van een poppetje Situering: Patroon van een poppetje dat als basis kan dienen om met restjes witte stof een blanco popje te maken en […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Dagschema

jan 2024 - Bijlage 4: Voorbeeld van een dagschema voor een patiënt met een eetstoornis op een algemene dienst pediatrie

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – fiche eetcompetenties

jan 2024 - Bijlage 3: Fiche eetcompetenties De onderstaande fiches zijn deze voor hulpvereners. Maar we hebben ook fiches ontwikkeld voor mensen uit de algemene bevolking en voor ouders.

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Aandachtspunten ’terug naar huis’

jan 2024 - Bijlage 2: Terug naar huis: Aandachtspunten in functie van verder herstel eetstoornis Aandachtspunt 1: Een vaste structuur en invulling van de dag met momenten van activiteit versus rust als leidraad Aandachtspunt 2: Toewerken naar een normaal eetpatroon en normaal eetgedrag DOEL: Aandachtspunt 3: De moeilijkheden en succesjes rond eten goed blijven monitoren DOEL: Het doel […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal – Onthaalbrochure

jan 2024 - Bijlage 1 – Voorbeeld onthaalbrochure Inleiding Welkom op onze dienst. In deze onthaalbrochure vinden jullie een beknopte weergave van de meest belangrijke informatie omtrent de behandelingsvisie, het begeleidingsplan en de gehanteerde structuur. We wensen jullie alle moed toe en trachten jullie als team zo goed mogelijk te ondersteunen doorheen het behandelingstraject. Behandelingsvisie Onze behandelingsvisie vertrekt […]

Stappenplan eetstoornissen op pediatrie – Bijlagen en educatief materiaal

jan 2024 - Bijlagen en educatief materiaal Hier kan je extra materiaal terugvinden om tijdens je begeleidingen te gebruiken, of als inspiratiebron.

Stappenplan eetstoornissen – Pediatrie

jan 2024 - Gerelateerde materialen

Infofiche afwisselend eten – autisme – gezin

jan 2024 - Gerelateerde materialen

Filmpje sociale media en lichaamsbeeld

okt 2023 - Filmpje sociale media en lichaamsbeeld Wat is nu de precieze invloed van sociale media op jongeren hun lichaamsbeeld? En vooral: Hoe kunnen we jongeren daar in ondersteunen? Je ontdekt het allemaal in deze presentatie van Eetexpert-collega Orpha de Lenne. Termen zoals de social media positivity bias, de Body Positivity movement, en social media literacy worden toegelicht. De gepresenteerde info […]

Guide pratique pour les groupes (PPL)

okt 2023 - Gerelateerde materialen

Train-de-trainer oudertraining

okt 2023 - Schrijf je hier in

Stappenplan overgewicht kinderen – Diëtist

sep 2023 - Dit stappenplan geeft de diëtist handvaten omtrent overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten

Stappenplan eetproblemen en gewichtsproblemen – CLB

sep 2023 - Stappenplan eetproblemen en gewichtsproblemen voor het CLB De Standaard Gewicht en de Aanbeveling Vroegdetectie en preventie van voedings- en eetproblemen bij kinderen en jongeren is een herwerking van de bestaande stappenplannen van Eetexpert vzw en de Standaard Gewicht (VWVJ, 2009). De revisie kwam tot stand in een samenwerking tussen beide organisaties op basis van nieuwe […]

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

sep 2023 - Handleiding Met dit stappenplan willen we jou als hulpverlener wegwijs maken in heel wat basisinformatie rond kinderen. De focus ligt op kinderen tot 12 jaar, maar heel wat informatie is ook van toepassing op adolescenten. Stappenplannen per discipline bouwen verder op en verwijzen naar deze basiskennis. Het stappenplan bevat ook links naar nuttige documenten en […]

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

sep 2023 - Basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen Handleiding Eetexpert bundelde verschillende basiselementen in de preventie en aanpak van eet- en gewichtsproblemen in twee stappenplannen met basiskennis, een algemeen, en één toegespitst op kinderen. Dit stappenplan brengt de algemene elementen samen. Draaiboeken per discipline bouwen verder op en verwijzen naar deze basiskennis. Het stappenplan bevat ook links naar nuttige […]

Filmpje eerstelijnszorg bij eetstoornissen

sep 2023 - Filmpje eerstelijnszorg bij eetstoornissen voor jongeren Bekijk hier het filmpje ‘eerstelijnszorg bij eetstoornissen’.

Toolbox eetstoornissen voor ouders

aug 2023 - Toolbox eetstoornissen voor ouders Voor alle ouders die ontdekken dat hun kind een eetstoornis heeft, maakten we bij Eetexpert een online toolbox eetstoornissen voor ouders. Een veilige haven met betrouwbare en up-to-date informatie. In deze toolbox vind je heel wat informatie en kennis die je als ouder op weg kan zetten. Daarnaast vind je in […]

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen – Huisarts

aug 2023 - Aanbevolen werkwijze Het materiaal is gelaagd. Er is een flowchart (10-18j en 18+) met praktijkleidraad, die de arts bij de hand kan houden. Per onderdeel van de flowchart wordt extra (digitaal) materiaal (= het Stappenplan) voorzien, met links naar wetenschappelijke onderbouw en downloadbare formulieren om detectie en opvolging te ondersteunen. De vroegere samenvattingsfiche rond de medische […]

Lespakket ‘Take off vanaf 15 jaar’

aug 2023 - Gerelateerde materialen

Lespakket ‘Take off 12 tot 15 jaar’

aug 2023 - Gerelateerde materialen

Boek ‘Groeiwijzer’

aug 2023 - Gerelateerde materialen

Infofiche groeiwijzer

aug 2023 - Gerelateerde materialen

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – sport

aug 2023 - Gerelateerde materialen

Lespakket ‘Goed in je vel’

aug 2023 - Ondersteunende media