Als verpleegkundigen kan je in verschillende settings in contact komen met eetproblemen en gewichtsproblemen: in een CLB, in een huisartsenpraktijk of in een residentiële setting. Afhankelijk van de setting waarin je werkt, vervul je een andere rol.   

Basiskennis eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen

Alle basiskennis over eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen kan je vinden in het stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen. Er is ook een stappenplan basiskennis specifiek bij kinderen.

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Preventie van eetproblemen

Als verpleegkundige g kan je bijdragen aan de preventie van eetproblemen en gewichtsproblemen. Dit kan door een aantal basisprincipes te hanteren binnen je werk.  Zo kan je versterkend werken rond beschermende factoren. Ook kan je stigmatisering tegengaan door de focus te leggen op een gezonde leefstijl, niet op gewicht en uiterlijk. Het stappenplan preventie van eetproblemen en gewichtsproblemen en onze materialen rond communicatie kunnen je hierbij helpen.  

Vroegdetectie en vroeginterventie

Vroegdetectie 

Vanaf het eerste contact kan je groeithema’s bij je patiënt en de context bevragen en versterken. Voor vroegdetectie is het belangrijk om kennis en aandacht te hebben voor signalen die kunnen wijzen op eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen. Daarnaast kan een goede anamnese en ernstinschatting je informatie geven over welk niveau van zorg de patiënt nodig heeft. Het stappenplan eetproblemen en eetstoornissen voor eerstelijn geeft meer informatie.   

Vroeginterventie 

Voor vragen rond eten, gewicht, uiterlijk en beginnende eetproblemen, biedt het eerstelijnsdraaiboek handvatten in het ondersteunen van/begeleiden naar normaal ontwikkelend eetgedrag. Het boek Groeiwijzer en bijhorende infofiche helpt groeivragen rond eten en gewicht van ouders beantwoorden.    

Voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in het CLB is er een stappenplan Eetproblemen en gewichtsproblemen voor CLB dat samenhangt met de Standaard Gewicht. Je vindt er ook infofiches om o.m. Signalen van (beginnende) eetstoornis op te merken, rond Motivatie, en specifieke fiches per leeftijdsgroep bij het Gesprek rond de weegschaal.   

Somatische klachten 

Eetstoornissen

De verpleegkundige heeft heel wat kennis nodig rond de lichamelijk gevolgen van eetstoornissen en kan het medisch risico mee opvolgen. Hier kan het stappenplan eetproblemen en eetstoornissen voor huisartsen en bijhorend ondersteuningsmateriaal rond somatische opvolging je helpen.  

Gewichtsproblemen

Bij patiënten met overgewicht, helpt de EOSS(-P) je om een inschatting te maken rond de ernst en zorgnoden bij (kinderen met) overgewicht. Het stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen geeft praktische informatie rond diagnostiek en opvolging bij kinderen met overgewicht; het stappenplan overgewicht bij volwassenen voor huisartsen ondersteunt je bij de diagnostiek en opvolging van volwassenen met overgewicht. 

Gespecialiseerde zorg 

Binnen gespecialiseerde zorg is kennis op vlak van zowel de psychologische als medische behandeling van belang. De psychologische behandeling is enerzijds gericht zijn op symptomen, en anderzijds op factoren die het probleem in stand houden. Bij de medische behandeling staat kennis rond specifieke medische interventies voorop. Ouders of andere zorgfiguren worden zo veel mogelijk betrokken in de zorg.  

Terugvalpreventie 

Bij terugvalpreventie ondersteun je de patiënt om het herstel vast te houden. Je kadert periodes van herval en terugval. En je helpt je patiënt zoeken naar manieren om hiermee om te gaan.  

Samenwerking 

In de zorg voor personen met eetproblemen en gewichtsproblemen werk je sowieso samen met andere zorgverleners (huisarts, diëtist, psycholoog, psychiater, kinesitherapeut…) en met de context van de patiënt. Wie er betrokken wordt is afhankelijk van de setting waar je werkt. Raadpleeg de verwijstool voor verwijsadressen van gespecialiseerde zorgverleners in je regio.

Datum laatste aanpassing: 11 september 2023