Als diëtist heb je een belangrijke rol in de diagnostiek en behandeling van cliënten met een eetstoornis of gewichtsprobleem. Je kan werkzaam zijn in de eerstelijn, in gespecialiseerde zorg of in een specifieke context zoals (top)sport.

Basiskennis eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen

Alle basiskennis over eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen kan je vinden in het stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen. Er is ook een stappenplan basiskennis specifiek bij kinderen.

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Preventie van eetproblemen

Vanaf het eerste contact kan je groeithema’s bij je cliënt en de context bevragen en versterken. Focus op gezonde leefstijl en lichaamstevredenheid, niet op uiterlijk en gewicht. Je kan erover lezen op de infopagina preventie.

Vroegdetectie en vroeginterventie

Signalen herkennen 

Voor vroegdetectie is het belangrijk om kennis en aandacht te hebben voor signalen die kunnen wijzen op eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen. Daarnaast kan een goede ernstinschatting je informatie geven over welk niveau van zorg de cliënt nodig heeft. 

Beginnende eetproblemen

Vroeginterventie vraagt ruimte creëren voor je cliënt (en zijn/haar context) om te groeien, met waar nodig een ondersteunend zetje van jou als diëtist. Bij beginnende eetproblemen focus je op het versterken van beschermende factoren zoals o.a. een gezonde leefstijl, en de cliënt ondersteunen om risicofactoren te leren opvangen op een manier die bij hem/haar past. Je vindt praktische informatie in het stappenplan eetproblemen en eetstoornissen voor eerstelijn.

Gespecialiseerde zorg 

Stappenplannen voor de diëtist

Raadpleeg één van de stappenplannen specifiek uitgewerkt voor diëtisten voor praktijkgerichte informatie binnen gespecialiseerde zorg:

Stappenplan eetstoornissen – Diëtist

Ambulante gespecialiseerde zorg voor eetstoornissen voor de diëtist.

Materialen en tools

Stappenplan overgewicht volwassenen – Diëtist

Behandeling van volwassenen met overgewicht en obesitas voor de diëtist.

Stappenplan

Stappenplan overgewicht kinderen – Diëtist

De diëtist kan als hulpverlener nauw betrokken zijn bij de behandeling van kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas.

Stappenplan

Ben je sportdiëtist? Dan vind je info rond sport, sportvoeding en eetstoornissen in de (top)sport in de toolbox eetproblemen en sport.  

Binnen gespecialiseerde zorg is, naast je diëtistische expertise, kennis op vlak van zowel de psychologische als medische behandeling van belang. De psychologische behandeling is enerzijds gericht op symptomen en anderzijds op factoren die het probleem in stand houden. Bij de medische behandeling staat kennis rond de medische gevolgen van eetstoornissen en bepaalde medische interventies voorop, bijvoorbeeld omgaan met sondevoeding.

Betrek ouders of andere zorgfiguren zoveel mogelijk in de zorg. Kijk op de infopagina voor het gezin voor informatie en materialen voor naasten.

Terugvalpreventie 

Bij terugvalpreventie ondersteun je de cliënt om het herstel vast te houden. Je kadert periodes van herval en terugval. En je helpt je cliënt zoeken naar manieren om hiermee om te gaan. 

Samenwerking 

In de zorg voor personen met eetproblemen en gewichtsproblemen werk je ook samen met andere zorgverleners (huisarts, psycholoog/psychiater, kinesitherapeut…) en met de context van de cliënt. Raadpleeg de verwijstool voor verwijsadressen van gespecialiseerde zorgverleners in je regio. Je vindt ook heel wat info en vorming rond motiverende gesprekvoering

Datum laatste aanpassing: 12 september 2023